Sản phẩm gia dụng

Sản phẩm gia dụng cũng được các doanh nghiệp sử dụng là sản phẩm quà tặng khá nhiều nhờ sự tiện dụng và nhờ sự thân thuộc với người dùng. Sản phẩm quảng cáo gia dụng thường được sử dụng làm quảng cáo cho các sản phẩm liên quan đến gia đình.