Huy Chương

Huy chương hay huân chương là một tấm kim loại nhỏ, phẳng và tròn được điêu khắc, đúc, tôi, chạm một phù hiệu, chân dung, hoặc hình nghệ thuật khác. Một huy chương có thể được trao cho một người hoặc một tổ chức như một hình thức công nhận cho thành tựu về thể thao, quân sự, khoa học, học tập

DMCA.com Protection Status