Thứ tư, 12-12-2018, 11:54:00
Thông điệp từ bút gỗ khắc tên
Bút viết là biểu tượng của tri thức, người ta tặng nhau bút viết là để thể hiện sự trân trọng đối với người được tặng. Tuy nhiên, nếu chỉ là một ...