Sản phẩm nhựa

Là sản phẩm quảng cáo được sản xuất chủ yếu bằng nhựa, in logo quảng cáo, in thông in event, in giới thiệu theo yêu cầu khách hàng. Xem thêm Bút Gỗ Khắc Chữ